Obchodní podmínky

V následujícím textu naleznete informace týkající se podmínek nákupu v tomto internetovém obchodě. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Objednávka

1. Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat. Minimální hodnota objednávky není stanovena.

2. Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás okamžitě e-mailem ( v sekci Napište nám).

3. Objednávku lze stornovat do dvou hodin po odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu v sekci Napište nám.

Doručení zboží a způsob úhrady

1. Zboží zasíláme v České republice výhradně na dobírku. Cena dobírky je 200,- Kč-v případě malooběmového zboží..Při větším objemu zásilky (kapoty, dveře, nárazníky,blatníky,čela,výstuhy,atd)je cena dle sazebniku dopravce a to od 450,-kč do 1000,-kč (přesnou cenu vam zdelime emailem : opel.vojkov@seznam.cz) ,zahraničí 400,-kč. .V případě že je nutno zasílané zboží obsáhnout do více balíků,popř. je zásilka neskladná,bude cena upravena a zákazníkovi včas oznámena(např.formou potvrzení objednávky).Cena dobírky je automaticky přičtena k ceně zboží. Náklady spojené s balicím materiálem jsou obsaženy v ceně.

2. Zboží se hradí v hotovosti při převzetí balíčku.

3. V každém balíčku je přiložena faktura, kterou je nutné uschovat pro případ reklamace zboží.

4. Zboží je odesíláno do 3 dnů po obdržení objednávky (ve výjímečných případech nejpozději do 10 dnů - po dohodě se zákazníkem).

5. Dle našich smluvních podmínek by měla být zásilka na poště uložena 15 dnů, pak se v případě nevyzvednutí vrací nazpět.

Kontrola dodávky

V případě, že dobírkový balíček přijde viditelně poškozen, kdy je tedy předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček od pošty. Dopravce (pošta) s Vámi následně sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.
Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, případně dalších osobních údajů dobrovolně poskytnutých kupujícím prodávajícímu (dále společně jen „osobní údaje“)
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací, obchodních a marketingových sdělení kupujícímu. Kupující má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení prodávajícího.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce bez registrace na webových stránkách) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
  6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě neautorizovaným způsobem.
  7. Kupující bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
   2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podmětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu.

 


Reklamace

Reklamace se řídí občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Při reklamaci je nutné dodržet tento postup:

 • O reklamaci nás informujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu v sekci Napište nám. Zde uveďte jméno, příjmení, adresu a důvod reklamace.
 • Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.
 • Zboží zasílejte jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.Zboží vám bude obratem vyměněno,popř.budou vráceny peníze.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

 • Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není skladem nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží.
 • O zrušení či změně v objednávce z výše uvedených důvodů budete informováni a další postup bude po dohodě s vámi.

Bezpečnostní ujednání

1. Ochrana osobních dat - provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů on-line, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou dány k dispozici třetím osobám.

2. Všechny nabízené produkty jsou v České republice legální. V případě nesprávného použití neneseme žádnou zodpovědnost.

Upozornění:

1. Nákup zboží je možný přes internet nebo přímo v našem obchodě na adrese:K Nemocnici 50,25162,Mukařov,ČR.

Děkujeme Vám za přečtení těchto obchodních podmínek. Další dotazy rádi zodpovíme e-mailem. Přejeme Vám radost při nakupování v klidu domova.


Nákupní košík

počet položek0 ks
cena celkem0 Kč
zobrazit nákupní košík

Kontaktujte nás

tel.: +420 603 579 492

mail: opelford@seznam.cz

Přihlášení

Copyright © dilypeugeot.cz 2009, Tvorba e-shopu EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
Nové díly Použité díly